Работа на датчика за влажност и неговите приложения

Работа на датчика за влажност и неговите приложения

Влажността е мярката за количеството водна пара, присъстващо във въздуха. Влажността се изчислява като относителна влажност и абсолютна влажност. За индустриална и медицинска среда относителната влажност става важен фактор. Повишаването на стойностите на влажност, надхвърлящи праговите нива, може да доведе до неизправност на системите за управление, грешки в системите за прогнозиране на времето. Така че, като фактор за сигурност и безопасност, измерването на стойностите на влажността е много важно. Сензорите за влажност се използват за измерване на стойностите на влажността. Относителните сензори също измерват температурата на въздуха. Но този тип сензор не е полезен за температури над 100 градуса по Целзий.Какво е сензор за влажност?

Сензорите за влажност са евтини чувствителни електронни устройства, използвани за измерване на влажността на въздуха. Те са известни още като хигрометри. Влажността може да бъде измерена като относителна влажност, абсолютна влажност и специфична влажност. Въз основа на вида влажност, измерена от сензор , те са класифицирани като сензор за относителна влажност и сензор за абсолютна влажност.


Сензор за влажност

Сензор за влажност

Въз основа на параметрите, използвани за измерване на влажността, тези сензори също се класифицират като капацитивен сензор за влажност, сензор за резистивна влажност и сензор за влажност на топлопроводимостта.

Някои от параметрите, които трябва да се вземат предвид при избора на тези сензори, са точността, линейността, надеждността, повторяемостта и времето за реакция.Принцип на работа на датчика за влажност

Сензорите за относителна влажност обикновено съдържат елемент, чувствителен на влажност, заедно с термистор за измерване на температурата. За капацитивен сензор сензорният елемент е a кондензатор . Тук се измерва промяната в електрическата диелектрична проницаемост на диелектричния материал, за да се изчислят стойностите на относителната влажност.

Материали с ниско съпротивление се използват за изграждането на резистивен сензор. Този резистивен материал се поставя върху два електрода. Промяната в стойността на съпротивлението на този материал се използва за измерване на промяната във влажността.


Солта, твърдите електролити и проводимите полимери са примерите за резистивен материал, използван в Резистивен сензор. Топлопроводимите сензори измерват стойностите на абсолютната влажност.

Приложения

Капацитивният сензор се използва за различни приложения за измерване на влажността в ОВК системи, принтери, факс машини, метеорологични станции, автомобили, хранително-вкусова промишленост, хладилници и др ...

Поради ниската цена и малкия размер, резистивните сензори се използват в жилищни, промишлени и битови приложения. Термопроводимите сензори се използват често във фармацевтични заводи, дехидратация на храни, сушилни машини и др ...

Примери

Някои от примерите за тези сензори, предлагани на пазара, са DHT11, DHT22, AM2302, SHT71 и др ... За точни и надеждни измервания се използват цифрови сензори. SHT3X е най-универсалният сензор. SHTW2 е най-малкият сензор за влажност на пазара. SHT85 осигурява лесна заменяемост.

Измерването на влажността не измерва директно влажността. Те зависят от измерването на величини като температура, налягане, маса, съпротивление за изчисляване на влажността. Цифровите сензори измерват изменението на стойностите на съпротивлението и проводимостта, за да изчислят влажността.

Тези сензори извеждат цифровите стойности, което ги прави лесни за свързване и използване с микроконтролери като Arduino, Raspberry Pi дъски. Тези сензори се оказаха много полезен инструмент за безопасността на чувствителното електронно оборудване, което е по-малко поносимо към промените в околната среда. Кой параметър беше решаващ фактор за вас, за да изберете сензора за вашето приложение?