Категория — Дистанционно

Обяснение на кодерите за дистанционно управление на RF и декодерите

В тази публикация ние обсъждаме заданията и функциите на популярния 433 MHz RF модул за дистанционно управление от HOLTEK. RF 315/433 MHz модул за предавател-приемник за приложение за дистанционно управление