Теми на технически семинар за студенти по инженерство

Теми на технически семинар за студенти по инженерство

Добре дошли в дома на всички най-нови теми за технически семинари. Тук студентите по инженерство могат да изберат най-добрите идеи за тема на технически семинар по най-новите технологии. Семинарът е форма на академично обучение, което може да бъде в университет или в професионална организация. Идеята на семинарната система е да запознае студентите по-подробно с методологията на избрания от тях предмет и да им позволи да взаимодействат с примера на практически проблеми. Тази статия изброява теми на технически семинар за студенти по инженерство.Теми на технически семинар за студенти по инженерство

Следните теми на технически семинар включват основно теми на технически семинар за ИКЕ , теми на технически семинар за ЕЕО ученици.


Теми на технически семинар

Теми на технически семинар

OLED (органични светодиоди)

Терминът OLED означава органичен светодиод. В областта на електрониката OLED е нова технология. Моля, обърнете се към тази връзка, за да научите повече за OLED технология на дисплея .

Камера за хапчета

Камерата, която е под формата на хапчета, е известна като камера за хапчета. Тази камера може да бъде погълната от пациента за лечение на рак, анемия и язва. Тази камера пътува в тялото, за да заснеме вътрешността на тялото, без да навреди на части и го изпраща на приемника.Технология на пластмасовите слънчеви клетки

Основната функция на технологията на слънчевите клетки е да преобразува слънчевата енергия в електричество чрез абсорбиране на слънчевата светлина. Тази клетка не може да работи при облачно време. За да се преодолее тази ситуация, е разработена пластмасовата слънчева клетка. Тази клетка използва слънчевата енергия и се превръща в електрическа дори при облачно метеорологично състояние.

BioChip

Понастоящем технология като Bio-чип е технология, която се развива. Тази технология се използва главно за диагностициране на заболявания, както и за откриване на биотерористи. Моля, обърнете се към тази връзка, за да научите повече за Технология Bio Chip


Разпознаване на ириса

Това е автоматична техника за биометрична идентификация. Този метод използва методите за математическа идентификация на прототип на видео изображения на ириса на очите на човек, където сложните прототипи на човека са стабилни, уникални и могат да бъдат наблюдавани от известно разстояние.

Електронни отпадъци

Електронните отпадъци могат да бъдат определени като електрически иначе електронни устройства, които не са използваеми, което означава, че устройствата са счупени, работещи елементи, които се изхвърлят в кошчето и т.н. Ако тези устройства не се продават в магазина, те няма да бъдат използваеми. Така че E-отпадъците са E-отпадъци са много опасни поради токсичните химикали като олово, живак, кадмий и др., Които естествено изтичат от металите, когато са заровени.

Smart Note Taker

Полезно устройство като интелигентен бележник за проследяване или smartpen се използва за лесно и бързо записване на всичко. Тази бележка може да се съхранява в паметта на писалката. Тази писалка се използва и за отбелязване на разговори по телефона и помага на незрящи хора.

Това интелигентно устройство е много полезно за хората да задоволят изискванията на заетите хора в настоящия зает и технологичен живот. Този продукт се използва и за писане на бележка в ефир, когато сме заети с някаква друга работа. Тази бележка може да се съхранява в паметта на писалката.

Оптичен Ethernet

В LAN (локалната мрежа) физическият слой е известен като оптичен Ethernet. Това се използва за предаване на данните чрез оптичен кабел. Използва се за свързване на комутатори, както и интернет сървъри в центрове за данни, стелажи за оборудване и между градски центрове за данни.

Понастоящем скоростта на предаване на данни, която се използва най-широко, е 1 Gb / s. Те са недостатъчни, за да поддържат основни мрежови потребности като маршрутизиране, превключване, маршрутизиране и агрегиране в огромни центрове за данни. За да се преодолее това, е внедрен оптичен Ethernet, който е разширен от LANS до MAN и WAN.

Технология IBOC

IBOC (In-band on-channel) е един вид техника, използвана за предаване на радиосигнали като аналогови и цифрови на еднаква честота, без да се присвоява друг обхват.

Този вид технология позволява излъчването на цифрово аудио, без да се използват нови разпределения на обхвата, предназначени за цифровия сигнал. Тази система ще бъде добре съчетана с достъпни тунери, тъй като използва достъпните AM и FM ленти чрез свързване на цифров сигнал на страничната лента към типичния аналогов сигнал.

Технологията IBOC използва PAC (перцептивен аудиокодер) за цифрова компресия, която е разширена в Lucent Technology. Система като USADR AM IBOC DAB включва FEC (корекция на грешки напред), кодека, блендера, модема и сечението.

Гърне за мед

Медена тенджера е добре изработена компютърна система, която се използва за наблюдение и фокусиране върху промените, направени от хакерите в системата. Тази система е много полезна за имитиране на вероятни цели за кибератака. Honeypot може да се използва и за откриване на атаки, в противен случай ги предпазва от валидна цел и получава данни за това как работят киберпрестъпниците.

Електронен текстил

Електронният текстил или електронният текстил е платнен материал, който може да се използва за провеждане на електрическа енергия. Той е проектиран с електронни компоненти, за да открива промените в заобикалящата го среда и да реагира чрез изключване на светлината, радиовълните или звука.

Тези тъкани включват електроника, както и взаимовръзки между тях. Е-текстилът е способен да открива, комуникира, свързва технология и предава мощност, за да позволи на сензорите в противен случай неща като обработващи информационни устройства да бъдат свързани помежду си в плат. Той дава преглед на предизвикателствата, свързани с свързването на електрониката в плата.

Метаморфни роботи

Изградена е роботизирана система с набор от мехатронни модули, които могат да се управляват независимо. Всеки модул може да прикачва, отделя и монтира върху съседни модули. Тази система може да преконфигурира динамично чрез движението на модулите над техните съседи. Този вид робот самостоятелно конфигурира очертанията си динамично, без човешко участие.

Обединяване на спектъра

Стратегията за управление на спектъра е известна като обединяване на спектъра, при което няколко потребители на радиочестотен спектър могат да съжителстват в една част от пространството на радиочестотния спектър. Спектърът или честотната лента на електромагнитната вълна е значителен, ценен и непълен ресурс, който трябва да се използва много предпазливо. Това е стратегия за изпращане на RF между две системи, изключващи всякакви сблъсъци.

Вграден уеб сървър, използващ ARM

Www (World Wide Web) непрекъснато се развива чрез основни технологии за просто сърфиране в мрежата. За различни приложения уеб браузърите се използват като стандартен интерфейс като приложения в реално време на вградена система като системата за придобиване на отдалечени данни. Уеб сървърът може да бъде разработен с помощта на HTML и включва различни уеб страници.

Вграденият уеб сървър може да бъде разработен чрез вграден c език, който е полезен за различни приложения като критично важни, ATM, системи за събиране на данни за дистанционно управление и устройства като DC мотор, серво мотор, стъпков двигател, контролира стерео наборите, използва като димер стат за контрол на интензитета на светлината.

Използва се за домашна автоматизация, използва се за съхраняване на програми във флаш паметта и работи въз основа на изискването. Вграденият уеб сървър, използващ ARM процесор, е полезен в приложенията на селскостопанското поле за мониторинг.

Робот за многофункционалност

Този многофункционален робот се използва главно във военните, както и в граждански приложения за нощна охрана, шпиониране на враг, откриване на изтичане на газ и спасителни операции по време на бедствия и др. Този робот може да бъде проектиран със система от колела, различни сензори, механични оръжия, механизми като дистанционно управление и безжична комуникация.

Микробни животни

Микробядът е наномедицинско устройство или наноробот с сплескан сфероидален. Това устройство включва милиарди структурни атоми, които са точно подредени, предимно молекули вода или газ, след като са напълно натоварени. Тези роботи се поставят при пациенти за широк спектър от антимикробни функции.

Баркодове

Понастоящем баркодовете се използват навсякъде за откриване в процеса на бизнес. Това може да бъде представено под формата на визуално, машинно четимо и т.н. Отначало те се означават чрез промяна на разстоянията и ширините на успоредните линии.

Политроника

Силициевата индустрия е повлияла на електронната индустрия. Но в момента технолозите прилагат алтернативи най-вече като пластмасови вериги, за да отговорят на предстоящите ни изисквания. И така, политрониката е разработена в електрониката. Това е изследване на полимерни материали, използвани в електрониката.

В сравнение с технологията Si, тя има няколко предимства, като производството на по-малко разходи е лесно, използва се повторно, рециклира се, използва по-малко енергия, малко, подвижно и по-малко тегло. Те се използват за проектиране на дисплейните устройства, които имат изключително качество на картината. Политрониката играе ключова роля в гъвкавата електроника.

IR пластмасова слънчева клетка

Енергията може да се произвежда от газ, въглища, вода, но те няма да останат дълго време, тъй като енергийните нужди се увеличават от ден на ден. И така, IR пластмасовите слънчеви клетки са проектирани с пластмаса с повишена ефективност на промяната. Технологията, използвана в тази клетка, е Nano, която включва слънчевите клетки, които са свързани към IR и невидимите слънчеви лъчи.

Работата на тези клетки е подобна на конвенционалните слънчеви клетки, но те са с малки размери и по-малко тегло. Основната функция на тези клетки е да превръщат слънчевата енергия в електрическа при всякакви метеорологични условия. Тези клетки включват наночастици, а именно квантови точки, които са обединени чрез полимер за направата на пластмасата, за да забележи енергията в IR

Хартиена батерия

Батерията с много тънки размери и използвана като устройство за съхранение е известна като хартиена батерия. Тази батерия е много гъвкава. Моля, обърнете се към тази връзка, за да научите повече за това хартиена батерия, конструкция и нейната работа.

Слънчево дърво

Слънчевото дърво е един вид дърво, което използва слънчева енергия на един стълб. Това е функционален генератор на енергия и слънчева мрежа. Инсталирането на слънчевото дърво насърчава осъзнаването, внедряването на възобновяема енергия и разбирането. Структурата на слънчевото дърво е като ствол на дърво, където различни модули са поставени на един стълб, включително технология за автоматично проследяване.

Като цяло, те са разположени на главните пътища за публично съхранение на енергия. Тези видове дървета осигуряват осведоменост и също така дават сянка, както и места за срещи.

Електронна кожа

Електронната кожа е изкуствена кожа и е много тънко електронно устройство, което е прикрепено към човешката кожа като татуировка за измерване на различни параметри на тялото като мозъчни сигнали, сърдечна дейност и др. Разработено е в лаборатория и замества кожа за хора, които са страдали от кожен шок, кожни заболявания и кожни изгаряния, иначе роботизирани приложения.

E-Skin е свързан с човешката кожа, която е вградена чрез усещане за допир, действащо върху кожата. Проектирането на това може да се направи с помощта на термостати, електронни измервателни устройства, детектори на замърсяване, манометри, микрофони, камери, EKG, глюкозни сензори и др.

iMouse

WSN могат да бъдат подобрени човешкия живот в няколко приложения, включително способността за засичане на околната среда като домашна сигурност, наблюдение на сградата и здравеопазване. Системата iMouse използва безжична сензорна мрежа за наблюдение в подкрепа на услугите за мобилно наблюдение.

Това може да се подобри чрез използване на два метода, като първият метод е да се улесни навигацията на мобилни сензори чрез използване на локализационни методи за насочване на мобилни сензори вместо цветни ленти, докато вторият избор е да се развие координация между мобилните сензори, особено след като са включени магистралата.

Полимер LED

Полимерите са гъвкави, както и леки, използвани като полупроводници в рамките на светодиодното развитие. Светоизлъчващият диод, който използва полимер, е известен като полимерен светодиод или полимерен светодиод. Има различни приложения на полимерни светодиоди като брони в автомобилите, цветен дисплей, електронни вестници и жилетки, проектирани като бронирани и др.

Списъкът на теми на технически семинар по облачни изчисления включва следното.

Облачни изчисления за електронна търговия

Облачните изчисления се използват в различни сектори като здравеопазване, електронно обучение и електронна търговия. Той предоставя онлайн услуги на по-ниска цена с висока ефективност, за да осигури висока финансова стойност. В света на интернет и бизнеса изчислителните облаци са предстоящата революция. Понастоящем компаниите за електронна търговия, използващи Cloud Computing за постигане на висока практическа стойност. Така че изчислителните облаци са много полезни в електронната търговия.

Въздействие на селскостопанските райони с облачните изчисления

Понастоящем облачните изчисления са приложими в централизирана селскостопанска банка данни в облака. Развитието на най-новите технологии във всяка област се променя, особено в селското стопанство, облачните изчисления бяха повлияни положително, за да предоставят свързани услуги за потребителите.

Проблеми със сигурността в облачните изчисления

Облачните изчисления предоставят изчислителна услуга чрез интернет при поискване и изплащане на всеки потребител за достъп до различни ресурси като хранилище, услуги, мрежи, сървъри и приложения, без да ги получава физически. За организациите това спестява време, както и разходи. По принцип данните могат да се съхраняват в релационни бази данни на един иначе повече сървъри, които са поставени в организацията, а клиентите изискват взискателни данни от сървърни машини.

Cloud Computing Evolution

Докато внедряваме облака, има различни предизвикателства, така че са създадени различни устройства, както и методи за подобряване на производителността на облачната архитектура. Мерките за контрол могат да се прилагат от доставчиците на облак сред услугите, базирани на потребители в облак и мобилни устройства, така че да може да се осигури защитена услуга. Използването на FPGA може да добави предимства към изчислителните облаци, като предостави защитена облачна архитектура.

Реконфигурируемият хардуер може да подобри гъвкавостта, последователността и мащабируемостта. Мултимедийната обработка включва главно трудни операции и интензивни изчисления. Така че тези приложения изискват оптимизиран резултат по отношение на мощност и скорост. В облачните изчисления използването на реконфигурируем хардуер може да подобри действието поради виртуализацията на инфраструктурата и платформата.

Списъкът на теми на технически семинар по изкуствен интелект включва следното.

Навигация през изкуствен интелект

Тази концепция е много полезна за хора с увреждания, тъй като човек с увреждания може да използва физическите си движения за навигация с интелигентността си. За да се преодолее този проблем, се изобретява автомобил с контролиран мозък. Тази кола работи с помощта на системата за изкуствен интелект чрез различни сензори, а именно монитор за времето, видео, анти-сблъсък и т.н.

Така тази кола може да промени живота на хората с увреждания драстично. Преди това връзката между теорията на информацията, неврологията и кибернетиката може да бъде изследвана от изследователя през 1940-1950. Някои от проектираните от изследователя машини чрез използване на електронната мрежа за показване на елементарен интелект.

Въздействие на изкуствения интелект върху заетостта

За пазарите на труда развитието на технологиите и цифровизацията има основни последици. Прегледът на неговия ефект ще бъде от жизненоважно значение при разработването на стратегии, които насърчават опитни пазари на труда с цел печалба на персонала, работодателите и хората. Така че заетостта може да бъде застрашена от бързия напредък в технологиите и иновациите.
Такова притеснение не е ново, но технологичната промяна може да доведе до загуба на работни места. Технологичните иновации могат да повлияят на служителя по два основни метода като ефект на изместване и ефект на производителност.

AI въздействие върху управлението на сложни проекти

Управлението на сложни проекти навлиза в период на изключително предизвикателство и такъв, който заслужава допълнително известие и тест. Тази концепция се фокусира главно върху подобреното включване на ИИ на всички форми като машинно обучение, изкуствен интелект и обработка на естествен език в различни елементи за изпълнение на проекти и по-широки корпоративни структури, в които съществуват тези проекти.

Този проект има за цел да подчертае нивото и ширината на своя растеж в областта на инженерството, за да подчертае предизвикателствата пред бизнеса и професията, на които трябва да се обърне внимание. Професията на управление на проекти би помогнала при ученето на шансовете и заплахите, които AI ще генерира.

 • Изкуствен интелект (AI) в електроцентралата
 • Изкуствен интелект (AI) & Експертни системи
 • Интелигентни асистенти, базирани на AI, като Alexa & Siri
 • Картографиране на болести и инструменти за прогнозиране
 • AI в производството и безпилотните роботи
 • Лечение на оптимизирано и персонализирано здравеопазване
 • Разговорни ботове за обслужване на клиенти и маркетинг
 • Роботи съветници за търговия с акции
 • E-mail Spam Filters
 • Инструменти за наблюдение за социални медии и фалшиви новини
 • Препоръки за телевизия / песен от Netflix & Spotify

Теми на технически семинар за IoT

Списъкът на темите за технически семинари, базирани на IoT, включва следното.

Система за мониторинг на качеството на водата, базирана на IoT

Преди това качеството на водата може да се наблюдава и тества чрез използване на конвенционална техника чрез събиране на проби от вода и изпращане в лабораторията за тестване, както и за анализ. Но този метод отнема много време и не е евтин. За да се преодолее това, предложената система е приложена за проверка на качеството на водата в реално време, като се използват различни сензори за параметри като проводимост, рН, мътност и температура поради разлика в точките на стойността на параметъра в посока на появата на замърсители.

В системата Wi-Fi модулът изпраща събраните данни с помощта на сензори към микроконтролера и ги изпраща към компютъра или смартфона. Тази система непрекъснато проверява замърсяването на водните ресурси и осигурява защитена питейна вода.

IoT базирана Smart Aquaponic система

Получаването на подходящи водни ресурси за отглеждане на риби и растения е малко трудно. Освен това производството на селско стопанство намалява поради по-тесни земи, така че спестяването на технологии за земя и вода с редица зеленчуци е значително за генериране на най-висок добив. Устойчивата система за земеделие е Aquaponics чрез обединяване на аквакултурата и хидропониката. Тази система трябва да работи от време на време на средата за засаждане, за да се увери, че растенията получават хранителни вещества, когато водата се филтрира правилно през средата.

И така, интелигентна система за аквапоника е разработена за наблюдение и контрол на количеството киселинност, нивото на водата, температурата на водата и фуражите за риби са включени чрез мобилно приложение, базирано на интернет. В тази система се използва сензор за възстановяване на данните, които се изпращат до IoT Cloud сървъра. Следователно циркулацията на водата и качеството бяха добре запазени. Окончателните резултати ще покажат степента на успех на различните сензори.

Осигуряване на IOT устройство за криптографски подход

IoT свързва различни сензорни устройства към Интернет за обмен на данни. IoT трябва да може да включва ясно и без усилия голям брой различни и смесени крайни системи. Следователно безопасността е най-важното нещо в тази система, тъй като тя е много полезна в индустрията, здравеопазването и др. Този проект дава информация относно алгоритъма за безопасност и криптография, които са най-подходящи за Интернет на нещата.

Система за мониторинг на RO вода, използваща IoT

Най-последователната, енергийно ефективна и рентабилна технология за обезсоляване за производство на чиста вода в сравнение с други технологии е RO (обратна осмоза). Тази технология се разраства бързо, включително огромен брой фитинги по целия свят. Понастоящем достъпността на сладководни води е основният фактор за разрастването на всички народи.

Ключов решаващ фактор при проектирането на RO е прецизното използване на електроенергията, което трябва да бъде възможно най-ниско. Така че коефициентът на оползотворяване трябва да се поддържа висок, когато е възможно, а допълнителната сила на захранващата вода трябва да бъде ниска, когато е възможно, отговаряйки на принципите на питейната вода и насоките за проектиране на производството.

Най-популярните теми за технически семинари са изброени по-долу. Споменатият по-долу списък с теми за технически семинари може да помогне на студентите да изберат своите семинари по най-подходящия начин.

1. Мобилна влакова радиовръзка
2. Хартиена батерия
3. Интелигентна антена за мобилна комуникация
4. Интелигентен бележник
5. Вградена уеб технология
6. Безжична ниска енергийна ефективност
7. Проектиране на комуникационна мрежа
8. Семинар по изкуствен пътник
9. Технология на сините очи
10. Технология на сензорния екран
11. Технология за импулсен трафик
12. Хапче камера
13. Технология за нощно виждане
14. Космическа мишка
15. Нанотехнология
16. Глобална система за позициониране и нейното приложение
17. Система за предупреждение за цунами
18. Интелигентната архитектура на праховото ядро
19. Разширена техника за RTL
20. Отстраняване на грешки
21. Комуникация с оптични влакна
22. Цифрова обработка на изображения
23. Вградена система
24. Електронен пазач
25. Рекордер за телефонен разговор
26. Авиационни съобщения
27. Агентно-ориентирано програмиране
28. Въздушни коли
29. Аниматроника
30. Изкуствено око
31. Разширена реалност
32. Банкомат
33. Автономни изчисления
34. BIBS
35. Технология Bi-CMOS
36. Бимолекулни компютри
37. БИОЧИПОВЕ
38. Биомагнетизъм
39. Биометрична технология
40. СИН ЛЪЧ
41. Смарт сензорни мрежи, базирани на Bluetooth
42. Измерване на котли
43. Интерфейс мозък-компютър
44. Bluetooth технология
45. 3-G Vs Wi-Fi
46. ​​Безжична мрежа от бъдещо поколение
47. Bluetooth базиран интелигентен сензорна мрежа .
48. Бял светодиод
49. Разпознаване на жестове с помощта на акселерометър
50. Клетъчен цифров пакет данни
51. Телекомуникационна мрежа PPT
52. Тема на електротехническия семинар за протоколи и профили от по-висок слой, базирани на CAN
53. Приложение на роеви роботи
54. Вградени системи Тема на семинара на последната година на B.tech за технологията Smart Phones
55. Бъдеща сателитна комуникация Тема на семинара на B.tech
56. Техника на 3D изображението и мултимедийно приложение
57. Мрежа за съхранение
58. Правенето на квантови точки
59. Стандартът за mp3
60. Ванадиевата редокс батерийна система
61. Технология за термично инфрачервено изобразяване
62. Турбо кодове
63. Свръхшироколентова технология
64. Виртуална реалност
65. Гласово разпознаване въз основа на изкуствени невронни мрежи
66. Уеб-базирано наблюдение на отдалечено устройство
67. Органична електроника
68. Пакетна кабелна мрежа
69. Чипове за превключване на пакети
70. Лична мрежа
71. Печат RFID вериги
72. Радио Mesh
73. Микроелектронни хапчета
74. Военни радари
75. Android
76. Контрол на параметъра на околната среда в оранжерия
77. 3D традиция и моделиране
78. Домашна безжична система за наблюдение на работата
79. Слънчев тракер
80. Компютърна система за гласово разпознаване
81. Киберсигурност
82. Визуализация на големи данни
83. Интерактивен публичен показ
84. Мобилни компютри от следващо поколение
85. Кохерентност на многоядрена памет
86. Биомаса от възобновяеми енергийни източници
87. Материална енергия
88. Fusion Technology
89. Електронен баласт
90. Стъпков двигател и неговото приложение
91. Защита от радиално подаващо устройство
92. Технология на слънчевата кула
93. Електрически локомотив
94. Консумация на реактивна мощност в преносната линия
95. Гъвкава трансмисия A.C.
96. DC дъгова пещ
97. Оценка на ефективността и EMI / EMC тестване на измервател на енергия
98. Защитно реле на подаващото устройство
99. Водородът Бъдещото гориво
100. Качество на електрическата мощност
101. Заключена фаза
102. Архитектура на електрическо превозно средство
103. 66 К.В. Превключете дворове
104. Гъвкава фотоволтаична технология
105. DSP за управление на двигателя
106. Векторно управление на асинхронния двигател
107. Непрекъснато захранване
108. Защита на разпределителната система
109. Прекъсвачи на веригата за дъгови грешки
110. 66kv приемаща подстанция
111. Нано горивна клетка
112. Хибридни електрически превозни средства
113. Тестване на релейни характеристики с високи технологии
114. Производство и защита срещу пренапрежение
115. HVDC конвертор
116. КТ сканиране
117. Предавателни линии с изключително високо напрежение
118. Защита на подаващото устройство
119. Електрическо превозно средство
120. Енергиен разговор чрез мек старт
121. Техника за събиране и почистване на прах
122. DSP за управление на двигателя
123. Бехерова чаша за изтичане на земетресение
124. Енергийно ефективен двигател
125. Флекси
126. Полево ориентирано управляващо задвижване без датчици на вала
127. 12 фазен кондензатор
128. Кабелен модем
129. Клъстерна система за измерване
130. Напредък в инверторната технология за промишлено приложение
131. Широколентова връзка по електропровода
132. Разработване на свръхпроводящи въртящи се машини
133. Директно до дома (DTH)
134. Е-бомба
135. Технология на смарт карти
136. Размита логическа технология
137. MEMS (Микро електромеханична система)
138. Интелигентна технология за материали
139. Невронни мрежи
140. Прост сензор за топлина
141. Управление на пътната сигнализация
142. Електромагнитна бомба
143. Система за предупреждение по имейл
144. Енергоспестяващ вентилатор
145. Електронно впръскване на гориво
146. Директно гориво метанол горивна клетка
147. Двуядрен процесор
148. Компенсация на хармоничен ток с използване на AHC
149. AC кабел срещу DC кабелно предаване за офшорни вятърни ферми
150. Адаптивна схема за събиране на пиезоелектрическа енергия
151. Автоматичен соларен тракер
152. Изкуствен интелект в електроцентрала
153. Безжично предаване на мощност чрез сателит за слънчева енергия
154. Хибридно електрическо превозно средство
155. Оптична технология при текущо измерване
156. Универсалното Сензор за ток
157. Ядрени батерии
158. Мащабно производство на енергия с използване на горивни клетки
159. Защита от пренапрежение с помощта на супер проводници
160. Генериране на слънчева енергия
161. Бък Усилващ трансформатор
162. Инфрачервен термограф
163. Цифрово тестване на високо напрежение на прекъсвачи
164. Защита от пренапрежение чрез супер проводници
165. Син крик
166. Технология на шесто чувство
167. 5G мобилна технология
168. Наномащабен материал и устройство за бъдеща комуникационна мрежа
169. Nokia morph технология
170. Съхранение и изтриване на поверителни данни
171. Хелио-дисплей
172. Издаване на маршрутизация В VANET
173. Сензорен екран с чувства
174. Технология Femtocells
175. Apple - нов подход за директно управление на енергийното оръжие
176. Оптичен Ethernet
177. Прозрачна електроника
178. Мощност на балончета
179. Hawkeye
180. Регистратори на данни
181. Сигурност на Bluetooth мрежата
182. Силиций върху пластмаса
183. Човешко роботско взаимодействие
184. Поли предпазител
185. Невидими изображения
186. Ядрена батерия - най-деликатната динамо
187. Мобилен IPv6
188. HART комуникация
189. Е-текстил
190. FPGA в космоса
191. Вътрешно геолокация
192. Ултра проводници
193. GMPLS
194. САТРАК
195. Мултисензорно сливане и интегриране
196. Лазерна комуникация
197. Йонофореза
198. Органичен дисплей
199. Въведение в интернет протокола
200. Дисплей с катодна тръба
201. Глобална система за мобилна комуникация (GSM)
202. Умно перо
203. Автоматично разпознаване на регистрационния номер
204. Военен радар
205. MIMO безжични канали
206. Телефонен рутер
207. Сензор за скорост
208. Микроконтролер базиран контрол на процеса на разтваряне
209. Местен PCO метър
210. Железопътна стрелка и сигнали
211. Система за сигурност, базирана на карта
212. Безжичен контролер на захранването
213. Метеорологична станция
214. Система за наблюдение на температурата

Не пропускайте: Последен Идеи за електронен проект за студенти по инженерство.

По този начин всичко е свързано с най-новите теми на технически семинари, които споменахме много интересни теми на семинара ще бъдат определено полезни за студентите по инженерство. Така че, моля, оставете отзивите си чрез раздела за коментари по-долу. Ще направим всичко възможно да отговорим на коментара ви възможно най-рано.