Какво представляват IPC стандартите за печатни платки

Какво представляват IPC стандартите за печатни платки

Институтът за печатни схеми (IPC) е създаден през 1957 г. с 6 Печатни платки (печатни платки) производители. Много електронни компании се обединиха заедно с IPC през 1977 г. с цел свързване и опаковане на електронни схеми. През 1998 г. асоциацията на IPC създаде слоган от „Association Connecting Electronics Industries“ за признаването. През 1978 г. конференцията на Световната конвенция за печатни платки (PCWC) се свързва с асоциации на печатни платки (PWB) по целия свят със спонсорите, включително IPC, EPIC, ICT и група за печатни платки МВФ. С повече от 10000 сертификати за инструктори, 125000 инженери, оператори, купувачи и инспектори, IPC проведе програма за сертифициране и обучение, базирана на IPC-A-610B и IPC-A-610 с приемането на електронни модули и ipc.org. Тази статия описва какво са IPC стандарти, IPC стандарти, използвани в PCB’S.Какви са стандартите за IPC?

IPC означава „Институт за печатни схеми“, който принадлежи към търговията с електронни взаимосвързващи индустрии. Официално IPC предоставя ПХБ свързани стандарти и сега се нарича още Асоциация Свързващи Електронни Индустрии. IPC се нарича международна индустрия с асоциацията на повече от 4000 компании, които участват в използването, определянето и проектирането на платки, а също така и сглобки, включително модерна микроелектроника, военни приложения, космическа, автомобилна индустрия, компютри, промишлено и медицинско оборудване, телекомуникационна индустрия и др.


Дърво на стандартите за IPC са свързани с Дизайн на печатни платки , производствен процес и електронно сглобяване за постигане на висока надеждност, качество, производителност и отговаряне на потребителските спецификации. Това са дърво за печатни платки е показано по-долу.

IPC стандарти за PCB дърво

IPC стандарти за PCB дърво

Институт за стандарти за печатни платки за печатни платки

Те са необходими за продукти, свързани с печатни платки, за безопасност, надеждност и висока производителност. Необходимо е да се поддържа качество, внимание и ангажираност през целия производствен процес. За да отговорят на спецификациите и очакванията на потребителите / клиентите, много индустрии за производство на печатни платки използват тези стандарти, за да поддържат последователност, висока надеждност, качество и ангажираност. Те също помагат за подобряване на процеса на PCB продукти по много начини. Стандартите IPC в производствения процес на печатни платки трябва да  • Получете контрол върху крайните продукти с високо качество и висока надеждност.
  • Подобрете комуникацията с много служители и доставчици
  • Намалете разходите
  • Подобряване на репутацията и нова възможност

За да работи с тези стандарти за печатни платки, потребителят трябва да знае терминологията, предоставена от IPC, което от своя страна помага при комуникацията и закупуването на нейните стандарти. Термините в стандартите на IPC включват,

Тестове за приемане: Изисква се да се провери дали продуктът е приемлив или не, което зависи от потребителя или купувача или продавача.


Монтаж: Включва съединяване или сглобяване на различни части и комбинации заедно.

Противопоставям се: той действа като покривен материал за защита на продукта по време на производствения процес и изпитването на покритие, ецване и запояване и др.

IC (интегрална схема): различни електронни схеми са свързани помежду си на едно място с един материал, за да изпълняват желаната функция въз основа на приложението.

Гъвкава якост: Отнася се до якост на опън от влакното от материал, който може да се огъне в крива или да се сгъне или да се обърне.

Критична операция: Отнася се за цялостната работа, процес и характеристики на продукта.

IPC стандарти за дизайн на печатни платки , производството и сглобяването са свързани във всяка фаза за постигане на качествени продукти, поддържане на конкурентен дух през целия производствен процес. Те са свързани и внедрени един след друг във всяка стъпка от проектирането на печатни платки, производството, за да се получат желаните изходни продукти.

Тези стандарти се използват в три вида свързани с ПХБ електронни продукти.

Тип 1: Общи електронни продукти, свързани с печатни платки. Този тип принадлежи към продукти за ежедневни приложения, които са главно необходими за функцията на цялостния монтаж.

Тип 2: Сервизни електронни продукти (специални). Отнася се за високата производителност, надеждност и удължен живот на продукта. Непрекъснатата услуга се предпочита за средата за крайно използване, която не може да причини никакви щети.

Тип 3: Високоефективни електронни продукти. Отнася се за непрекъснато изпълнение и изпълнение при поискване. Тъй като няма оборудване за престой, то трябва да работи при необходимост. Околната среда за крайна употреба може да бъде сурова и този тип свързани продукти се използват като системи за поддържане на живота.

Някои от примерите за стандарти за печатни платки в процеса на проектиране и производство на печатни платки са, IPC-2581, IPC-2221, IPC-4101C, IPC-6012B, IPC-A-600F, J - STD - 001, IPC-A-610, IPC -A-620, IPC-TM-650 и др.

IPC стандарти за запояване са необходими за запояване по време на производството на ПХБ и ПХБ продукти. В световните индустрии за запояване на материали и обработка се използва IPC стандарт, наречен IPC - J -STD - 001G. Програмите за обучение и сертифициране на IPC - J - STD - 001 се провеждат за запояване на електрически и електронни възли по време на производствения процес.

Стандартите IPC - A - 620 се използват като съединения за запояване, за да се поправят счупени и повредени проводници, които принадлежат към тип 2 и 3, свързани с печатни платки, без краен потребител. Има 4 приемливи метода за спояване на спойки, използвани за ремонт на проводници. Те са

  • Мрежа
  • Увийте
  • Кука
  • Обиколка

Тези спойки са обяснени от IPC стандартите в диаграми и думи за лесно разбиране по време на процеса.
В метода на окото има различни критерии като приемлив (тип 1,2,3), индикатор на процеса (тип 2,3) и дефект (тип 1,2,3).

С използването на IPC стандарти, правилното монтиране на DIP щифтове, SIP щифтове и контакти също може да се направи лесно.

Отпечатък Стандарт

В съвременната електронна индустрия стандартите IPC се използват за проектиране и производство на печатни платки с качество, последователност и стандартен процес. По същество се използват стандартите IPC - 7350 за физическото проектиране на печатни платки с различни видове отпечатъци и спецификации. Тези стандарти помагат да се поддържа високо качество, надеждност, производителност, намаляване на времето, разходите и скрапа по време на производството.

Необходимо е също така да се провери дали компонентите са монтирани правилно на повърхността, докато се проектира ПХБ. В противен случай може да са необходими допълнителни разходи за проектиране и работа с определен компонент.

IPC стандартите не се използват през цялото време за проектиране на компоненти на печатната платка. Софтуерен пакет, наречен CAD инструменти, улесни проектирането на печатни платки, компоненти и стратегии. Ултра 2D и 3D CAD инструменти се използват за проектиране на компоненти на печатни платки според очакванията на потребителя.

По този начин тази статия разглежда преглед на стандарта IPC за печатни платки проектиране, запояване, IPC стандартно дърво, отпечатък стандарт. Ето един въпрос към вас: „Какви са предимствата и недостатъците на стандартите IPC?“