Категория — Урок По Електроника

Свързване на два или повече транзистора в паралел

Паралелното свързване на транзистори е процес, при който идентичните изводи на два или повече транзистора са свързани заедно във верига с цел умножаване на мощността

Buck Boost Circuit с помощта на IC 555

Постът обяснява универсална схема за усилване, базирана на IC 555, която може да се използва за различни приложения, включващи ефективни изисквания за обработка на мощност. Използване на IC 555 за Buck-Boost This

Как да направим схема на нулев кръстосан детектор

Изработването на верига на детектор за пресичане на нула всъщност е много лесно и може да бъде ефективно приложено за защита на чувствителното електронно оборудване срещу пренапрежения на мрежовото включване. Детектор за пресичане на нула

Как да направим транзисторна верига за заключване

Един много полезен транзисторен модул на резето може да бъде изграден, като се използват само няколко транзистора като BC547 и BC557 и резисторна мрежа за обратна връзка.

Изчисляване на индуктори в преобразуватели с усилващо напрежение

В тази публикация ние се опитваме да разберем метода за оразмеряване или изчисляване на индуктори в схеми на преобразувател на усилвател, за да осигурим оптимална производителност на тези устройства. Ние