Работа с индуктивен преобразувател и неговите приложения

Работа с индуктивен преобразувател и неговите приложения

Индуктивният преобразувател е самогенериращ се тип, иначе пасивният преобразувател. Първият тип като самогенериращото се използва принципа на фундаменталното електрически генератор . Принципът на електрическия генератор е, когато движение между проводник, както и магнитно поле, предизвиква напрежение вътре диригентът . Движението между проводника и полето може да се осигури чрез преобразувания в измереното. Индуктивен преобразувател (електромеханичен) е електрическо устройство, използвано за преобразуване на физическото движение в модифициране в рамките на индуктивността. Тази статия обсъжда какъв индуктивен преобразувател, видове преобразуватели , принцип на работа и неговите приложенияВидове индуктивни преобразуватели

Налични са два вида индуктивни преобразуватели като обикновена индуктивност и взаимна индуктивност с две намотки. Най-добрият пример за индуктивен преобразувател е LVDT. Моля, обърнете се към тази връзка, за да знаете за верига на индуктивен датчик работа и неговите предимства и недостатъци като LVDT (линеен променлив диференциален трансформатор).


индуктивен преобразувател

индуктивен преобразувател

1). Обикновена индуктивност

В този тип индуктивен преобразувател като преобразувател се използва обикновена единична намотка. Когато механичният елемент, чието изместване трябва да бъде изчислено, се премести, тогава той ще промени пропускливостта на пътя на потока, който се генерира от веригата. Той променя индуктивността на веригата както и еквивалентната продукция. Веригата o / p може да се регулира директно спрямо входната стойност. Следователно директно осигурява клапанът на параметъра, който трябва да бъде изчислен.

2). Вътрешна индуктивност с две намотки

В този тип датчик има две различни намотки. В първичната намотка възбуждането може да се генерира с външен източник на енергия, докато в следващата намотка може да се постигне изход. Както механичният вход, така и изходът са пропорционални.Принцип на работа на индуктивния преобразувател

Принципът на работа на индуктивния преобразувател е индукцията на магнитния материал. Подобно на съпротивлението на електрическия проводник, то зависи от различни фактори. Индукцията на магнитния материал може да зависи от различни променливи като усукванията на намотката над материала, размера на магнитния материал и пропускливостта на потока.

индуктивен преобразувател работи

индуктивен преобразувател работи

Магнитните материали се използват в преобразувателите по пътя на потока. Между тях има някаква въздушна междина. Промяната в индуктивността на веригата може да се случи поради промяната на въздушната междина. В повечето от тези преобразуватели той се използва главно за правилна работа на инструмента. Индуктивният преобразувател използва три принципа на работа, които включват следното.


 • Промяна на самоиндуктивността
 • Промяна на взаимната индуктивност
 • Вихротоково производство

Промяна на самоиндуктивността

Знаем, че самоиндуктивността на намотката може да бъде получена от

L = N2 / R

Където ‘N’ е броят на усукванията на намотката

„R“ е нежеланието на магнитната верига

Нежеланието „R“ може да бъде получено от следното уравнение

R = l / uA

По този начин уравнението на индуктивността може да стане подобно на следното

L = N2 µA / l

Където

A = Това е площта на напречното сечение на бобината

l = дължина на намотката

µ = пропускливост

Знаем, че геометричният форм-фактор G = A / l, тогава уравнението на индуктивността ще стане като следното.

L = N2 µG

Самоиндуктивността се променя чрез промяна в броя на усукванията, геометричния форм-фактор „G“ и пропускливостта „µ“.
Например, ако някакво изместване е способно да промени горните фактори, то то може да бъде изчислено директно по отношение на индуктивността.

Промяна на взаимната индуктивност

Тук преобразувателите работят на принципа на промяна във взаимната индуктивност. Той използва няколко намотки с цел да знае. Тези намотки включват тяхната самоиндуктивност, които са обозначени с L1 и L2. Общата индуктивност сред тези две усуквания може да бъде получена от следното уравнение.

M = √ L1. L2

Следователно общата индуктивност се променя от нестабилна самоиндукция в противен случай чрез нестабилното свързване на коефициент „K“. Тук коефициентът на свързване зависи главно от посоката и разстоянието между двете намотки. В резултат на това изместването може да бъде измерено чрез фиксиране на една намотка и да се направи подвижна вторична намотка. Тази намотка може да се движи от източника на енергия, чието изместване трябва да се изчисли. Промяната в взаимната индуктивност може да бъде причинена от промяната в разстоянието на свързване на коефициента на изместване. Тази взаимна промяна на индуктивността се регулира чрез измерване и изместване.

Вихротоково производство

Винаги, когато проводящ щит е разположен близо до бобина, носеща AC (променлив ток) , тогава текущият поток може да бъде индуциран в щита, който е известен като „EDDY CURRENT“. Този вид принцип се използва в индуктивните преобразуватели. Когато проводяща плоча е разположена близо до намотка, носеща променлив ток, тогава в плочата ще се генерират вихрови токове. Плочата, която носи вихрови ток, генерира собствено магнитно поле, което работи срещу магнитното поле на плочата. Така магнитният поток ще бъде намален.

Тъй като намотката е разположена близо до намотката, носеща променлив ток, в нея може да се индуцира течащ ток, който от своя страна генерира собствен поток, за да намали потока на токопроводящата намотка и следователно индуктивността на намотката ще бъде променена. Тук намотката е подредена по-близо до плочата, след което ще се генерира висок вихров ток, както и голям спад в индуктивността на намотката. По този начин, чрез промяна на разстоянието между намотката и плочата, индуктивността на намотката ще се промени. Принципът като промяна на разстоянието на намотката или плочата с помощта на измерваната величина може да се използва при измерванията на изместването.

Приложения за индуктивни преобразуватели

Приложенията на тези преобразуватели включват следното.

 • Приложението на тези преобразуватели намира в сензори за близост за измерване на позиция, тъчпада, динамично движение и др.
 • Предимно тези преобразуватели се използват за откриване на вида метал, за да се открият пропуснати изгубени части, в противен случай се броят обектите.
 • Тези преобразуватели са приложими и за откриване на движението на апарата, който включва лентов транспортьор и кофи асансьор и др.

Предимства и недостатъци на индуктивния преобразувател

Предимствата на индуктивния преобразувател включват следното.

 • Отзивчивостта на този преобразувател е висока
 • Ефектите от натоварването ще бъдат намалени.
 • Силен срещу екологични количества

Недостатъците на индуктивния преобразувател включват следното.

 • Работният обхват ще бъде намален поради странични ефекти.
 • Работната температура трябва да бъде под температурата на Кюри.
 • Чувствителен към магнитното поле

По този начин става въпрос за индуктивни преобразуватели, които работят на принципа на промяна на индуктивността поради всяка значителна промяна в количеството, което трябва да бъде изчислено. Например, LVDT е един вид индуктивен преобразувател, който се използва за изчисляване на изместването на изменението на напрежението между двете му вторични напрежения, които не са нищо друго освен резултат от индукцията поради промяната в потока на вторичната намотка от изместването на желязната шина.