Осветяване на светодиод чрез безжично предаване на мощност

Опитайте Нашия Инструмент За Премахване На Проблемите

В този пост научаваме как да осветявате светодиод с помощта на безжично предаване на енергия.

безжична светодиодна блокова схема

Технология за безжично захранване

Безжичното захранване е нова технология в настоящия свят. Но зашеметяващият факт е, че това е вековна концепция. Тази концепция е създадена от Никола Тесла.

Зареждане на батерии чрез безжично захранване се използва в много смартфони от висок клас, електрически автомобили, електрическа четка за зъби и носима електроника като интелигентни часовници и т.н.

Основният проблем на безжичното предаване на мощност е ефективността. Днешните джаджи, които използват безжична енергия има ужасна ефективност, може да получи само 1/4 от предадената мощност.Останалите от тях се разсейват като топлина, а някои се губят като магнитно поле. Диапазонът между предавателя и приемника е много кратък, в диапазон от няколко сантиметра.

Преди да отидем за електрически схеми и обяснения, ето някои често срещани митове, които хората може да помислят за безжично предаване на енергия. Някои хора смятат, че това е опасен протокол, който ще ви убие или нарани.

Факт е, че мощността се предава под формата на пулсиращо магнитно поле, което няма да ви навреди, а не самото електричество.

Някои хора може да си помислят, казва се безжичен, така че може да предава мощност на огромно разстояние като радиовълни. Но това не е вярно, безжичната мощност използва почти същия принцип като трансформатора, но при високи честоти и без ядро.

Въпреки това, както предавателната, така и приемащата намотки трябва да са възможно най-близо, за да се постигне по-голяма ефективност.

LED безжичните предавателни и приемащи бобини трябва да са възможно най-близо, за да се постигне по-голяма ефективност

Операция на веригата

Предложената настройка за осветяване на светодиод с безжично предаване на мощност се състои от вериги на предавател и приемник. Мощността се предава от 5 + 5 навита намотка, която е свързана с кондензатор 4.7nf.

Приемащата намотка се състои от 10 завъртания и също така е свързана с кондензатор 4.7nf.

Диаметърът на намотката е около 5 см и двете. Този кондензатор 4.7nf (C2 и C4) е отговорен за ефективността, ако стойността е несъответстваща, например: намотка на предавател, свързана с 10nf и приемаща намотка, свързана с друга стойност, може да не получите правилния резултат.

Това е така, защото предаващата и приемащата намотка има резонансна честота.

Резониращата честота на предавателната и приемащата бобина трябва да съвпадат.

Транзисторът BD139 трябва да бъде монтиран на радиатор. C1 и R1 са осцилиращи компоненти, които генерират честота в комбинация с транзистор.

Честотните пикове се прилагат към намотката, която генерира променливо магнитно поле около намотката на предавателя. Това поле се улавя от приемащата намотка и се коригира от 1N4148.

Използвайте германиев диод с ниско падане на напрежението напред като 1N4148. Използвайте червен светодиод, тъй като някои червени светодиоди имат ниско напрежение напред от зелено или синьо, но други цветни светодиоди също ще работят без проблем.

Намотката може да бъде направена от електрически проводник, който лежи около къщата ви. Вижте прототипа, за да получите представа за намотките.

Прототипно изображение на безжична LED лампа

Прототипно изображение на безжична LED лампа Прототипно изображение на LED лампа за безжичен приемник


Предишен: Как да задействате дистанционно камера без физическо присъствие Напред: Разбиране на кондензаторните кодове и маркировки